Algemene Voorwaarden

Elke bestelling sluit de eenvoudige aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden in, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

Klachten betreffende de leveringen dienen ons per aangetekende post te bereiken uiterlijk 48 uur na levering.

Bij Schade kan er enkel een vergoeding uitgekeerd worden wanneer u ons binnen de 48 uur foto's van het beschadigde pakket kan doormailen naar info@myhugo.be.

Bij annulatie van uw bestelling die meer bedraagt dan €500 exclusief btw binnen 48 uur vóór levering, zullen wij genoodzaakt zijn om €50 administratiekosten aan te rekenen.

De facturen dienen op voorhand betaald te worden via onze betalingsmogelijkheden.
Voor alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst ontstaan, zullen bij uitsluiting enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd zijn.